ταρταρικός

ταρταρικός
-ή, -όν, Μ [Τάρταρος]
(κυρίως για τη νύχτα) πάρα πολύ σκοτεινός, θεοσκότεινος.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”